VEAM MOTOR – Công ty chuyên cung cấp phân phối xe tải , xe tải nhẹ , xe tải trọng từ 1-20 tấn mẫu mã đẹp chất lượng tốt giá cả cạnh tranh phù hợp với khí hậu Việt Nam
Website: http://veam-motor.com/

Giới thiệu Veam Motor: Quy trình lắp ráp kiển định xe tải Veam:

Danh mục các lọai xe tải nhẹ Veam:

 • Xe tải 1 tấn:
Rabbit TL 1.0
 
 
Rabbit TL 1.0
( xe tải 1 tấn thùng lững)
 
 
 Rabbit MB 1.0( xe tải 1 tấn thùng mui bạt)
Rabbit MB 1.0( xe tải 1 tấn thùng mui bạt)
 
Rabbit 1.0
Rabbit 1.0
( xe tải 1 tấn thùng kín)
 
 •  Xe tải 1 tấn 25:
 
 Cub TL 1.25T


Cub TL 1.25T
( xe tải 1 tấn 25 thùng lững)
 
Cub MB 1.25T
Cub MB 1.25T
(xe tải 1 tấn 25 thùng mui bạt)
        Cub TK 1.25T
 
                Cub TK 1.25T
     ( xe tải 1 tấn 25 thùng kín)
 
 • Xe tải 1 tấn 5:
 
Fox TL 1.5T
Fox TL 1.5T
( xe tải 1 tấn 5 thùng lững)
Fox MB 1.5T

Fox MB 1.5T
( xe tải 1 tấn 5 mui bạt)

 

 Fox TK 1.5T
Fox TK 1.5T

( xe tải 1 tấn 5 thùng kín)

 
Fox TL 1.5T-1
 
Fox TL 1.5T-1
( xe tải 1 tấn 5 thùng lững)

 


Fox MB 1.5T-1
( xe tải 1 tấn 5 thùng mui bạt)
 
 
 
Fox TK 1.5T-1
Fox TK 1.5T-1
( xe tải 1 tấn 5 thùng kín)
 
 
Fox TL 1.5T-3 
Fox TL 1.5T-3
( xe tải 1 tấn 5 thùng lững)
 
 
 
Fox MB 1.5T-3 
Fox MB 1.5T-3
( xe tải 1 tấn 5 thùng mui bạt)
 
 
 
 
Fox V150
Fox V150
( xe tải 1 tấn 5 )
 
 • Xe tải 2 tấn:
 
 
Puma TL 2.0T
Puma TL 2.0T
( xe tải 2 tấn thùng lững)
Puma MB 2.0T
Puma MB 2.0T
( xe tải 2 tấn thùng mui bạt)
 
Puma TK 2.0T
Puma TK 2.0T
( xe tải 2 tấn thùng kín)
Puma TL 2.0-1
Puma TL 2.0-1
( xe tải 2 tấn thùng lững)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Xe tải 2 tấn 5:
VT250 TL
 
VT250 TL
( xe tải 2 tấn 5 thùng lững)
 
 
VT250 MB

VT250 MB

(xe tải 2tấn 5 thùng mui bạt)
 
 
 VT250 TK

VT250 TK

( xe tải 2 tấn 5 thùng kín)
 
Bull TL 2.5T

               Bull TL 2.5T

( xe tải 2 tấn 5 thùng lững)
(xe tải 2tấn 5 thùng mui bạt)
 
Bull TK 2.5T

            Bull TK 2.5T
(xe tải 2 tấn 5 thùng kín)

Bull TL 2.5-1
( xe tải 2 tấn 5 thùng lững)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xe tải Veam
Mời Bạn đánh giá tại đây

Bạn có thể quan tâm:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18006596