Xe tải Veam

VEAM MOTOR - Công ty chuyên cung cấp phân phối xe tải , xe tải nhẹ , xe tải trọng từ 1-20 tấn mẫu mã đẹp chất lượng tốt giá cả cạnh tranh phù hợp với khí hậu Việt Nam
Website: http://veam-motor.com/

Giới thiệu Veam Motor: 

Quy trình lắp ráp kiển định xe tải Veam:Danh mục các lọai xe tải nhẹ Veam:

  • Xe tải 1 tấn:


Rabbit TL 1.0
( xe tải 1 tấn thùng lững)

icon xe tải 1 tấn Veam Rabbit MB 1.0


Rabbit MB 1.0( xe tải 1 tấn thùng mui bạt)
icon xe tải 1 tấn Veam Rabbit TK 1.0Rabbit TK 1.0
( xe tải 1 tấn thùng kín)

  •  Xe tải 1 tấn 25:
icon xe tải 1 tấn 25 Veam Cub TL 1.25T

Cub TL 1.25T
( xe tải 1 tấn 25 thùng lững)

icon xe tải 1 tấn 25 Veam MB 1.25T
Cub MB 1.25T
(xe tải 1 tấn 25 thùng mui bạt)
icon xe tải 1 tấn 25 Veam Cub TK 1.25T

                Cub TK 1.25T
     ( xe tải 1 tấn 25 thùng kín)

  • Xe tải 1 tấn 5:
icon xe tải 1 tấn 5 Veam Fox TL 1.5T
Fox TL 1.5T
( xe tải 1 tấn 5 thùng lững)
icon xe tải 1 tấn 5 Veam Fox MB 1.5T
Fox MB 1.5T
( xe tải 1 tấn 5 mui bạt)

icon xe tải 1 tấn 5 Veam Fox TK 1.5T

Fox TK 1.5T

( xe tải 1 tấn 5 thùng kín)
icon xe tải 1 tấn 5 Veam Fox TL 1.5T-1

Fox TL 1.5T-1
( xe tải 1 tấn 5 thùng lững)

icon xe tải 1 tấn 5 Veam Fox MB 1.5T-1

Fox MB 1.5T-1
( xe tải 1 tấn 5 thùng mui bạt)

icon xe tải 1 tấn 5 Veam Fox TK 1.5T-1
Fox TK 1.5T-1
( xe tải 1 tấn 5 thùng kín)
icon xe tải 1 tấn 5 Veam Fox TL 1.5T-3


Fox TL 1.5T-3
( xe tải 1 tấn 5 thùng lững)

icon xe tải 1 tấn 5 Fox MB 1.5T-3Fox MB 1.5T-3
( xe tải 1 tấn 5 thùng mui bạt)

icon xe tải 1 tấn 5 Veam Fox V150Fox V150
( xe tải 1 tấn 5 )

  • Xe tải 2 tấn:
icon xe tải 2 tấn Veam Puma TL 2.0T


Puma TL 2.0T
( xe tải 2 tấn thùng lững)
icon xe tải 2 tấn Veam Puma MB 2.0T
Puma MB 2.0T
( xe tải 2 tấn thùng mui bạt)

icon xe tải 2 tấn Veam Puma TK 2.0T
Puma TK 2.0T
( xe tải 2 tấn thùng kín)
icon xe tải 2 tấn Veam Puma TL 2.0-1
Puma TL 2.0-1
( xe tải 2 tấn thùng lững)
  • Xe tải 2 tấn 5:
icon xe tải 2 tấn 5 Veam VT250 TL

VT250 TL
( xe tải 2 tấn 5 thùng lững)

icon xe tải 2 tấn 5 Veam V250 MB

VT250 MB
(xe tải 2tấn 5 thùng mui bạt)
icon xe tải 2 tấn 5 Veam V250 TK

VT250 TK

( xe tải 2 tấn 5 thùng kín)
icon xe tải 2 tấn 5 Veam Bull TL 2.5T
               Bull TL 2.5T
( xe tải 2 tấn 5 thùng lững)
icon xe tải 2 tấn 5 Veam Bull MB 2.5T
      
    Bull MB 2.5T
(xe tải 2tấn 5 thùng mui bạt)

icon xe tải 2 tấn 5 Veam Bull TK 2.5T
            Bull TK 2.5T
(xe tải 2 tấn 5 thùng kín)
icon xe tải 2 tấn 5 Veam Bull TL 2.5-1
( xe tải 2 tấn 5 thùng lững)

Về tác giả nguyên lợi Sale

Sự thành công của NguyenloiMoving không đến từ cá nhân mà đến từ sự nỗ lực của cả một tập thể - mỗi nhân viên là một đại sứ thương hiệu.